Χωρίσματα Γυψοσανίδας - Γυψοσανίδες - gypsodynamiki.gr

  1. Αρχική
  2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  3. Χωρίσματα Γυψοσανίδας
Eσωτερική Τοιχοποιία 
Διαίρεση υπάρχοντος χώρου αποτελούμενη από μεταλλικό σκελετό και αμφίπλευρη τοποθέτηση γυψοσανίδας και στο ενδίαμεσο τοποθέτηση κατάλληλου, για κάθε περίπτωση, μονωτικού υλικού. 
Με αυτόν τον τρόπο κερδίζετε σε λειτουργικότητα ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται κάθε μορφή μόνωσης. 
 
Εξωτερική Τοιχοποιία 
Επένδυση εξωτερικών πλευρών κτιρίων αποτελούμενη από μεταλλικό σκελετό και τοποθέτηση της μιας πλευράς, τουλάχιστον, τσιμεντοσανίδας, ενώ στο ενδιάμεσο τοποθέτηση μονωτικού υλικού. 
Επενδύσεις εξωτερικών χώρων μπορούν να εφαρμοστούν όχι μόνο σε νεοκλασσικά κτιρία και αναπαλαιώσεις κτιρίων αλλά και σε σύγχρονα κτίρια. 
 
Σε κάθε περίπτωση παρέχεται η απαιτούμενη σχεδιαστική ευελιξία και μόνωση. 
Χωρίσματα, Γυψοσανίδας, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ