Ψευδοροφές Γυψοσανίδας - Γυψοσανίδες - gypsodynamiki.gr

  1. Αρχική
  2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  3. Ψευδοροφές Γυψοσανίδας
Ψευδοροφές Γυψοσανίδας - Γυψοσανίδες - gypsodynamiki.gr
Διακοσμητικές οροφές με σκοπό την κάλυψη αγωγών κλιματισμού, ηλεκτρικών αγωγών ή άλλων δομικών κατασκευών, προσφέροντας συγχρόνως, όπου καθίσταται απαραίτητη, την απαιτούμενη μόνωση του χώρου. 
 
Οροφές ορυκτών ινών 
Οι οροφές αποτελούνται από μεταλλικό σκελετό εμφανή ή όχι, με τοποθέτηση πλακών ορυκτών ινών σε διαφορετικές διαστάσεις, χρωματισμούς και σχέδια, προσφέροντας κάθε φορά διαφορετικούς συντελεστές ηχομόνωσης και ηχοαπορροφητικότητας. 
 
Οροφές γυψοσανίδας 
Οι οροφές αποτελούνται από μεταλλικό σκελετό και από τουλάχιστον μίας στρώσης γυψοσανίδας. Με τις οροφές αυτές έχουμε υψηλότερα αποτελέσματα στην πυραντοχή και πραγματικά ελευθερία σχεδιασμού. 
 
Οροφές διάτρητης γυψοσανίδας 
Οι οροφές αυτές είναι ιδανικές στην περίπτωση που καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για ακουστική.
 
Ψευδοροφές, Γυψοσανίδας, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ